Yvonne

Eriksson

Ålder: 55
Antal år i EIFs styrelse: 10 år.
Civilt arbete: Florist i egen butik.
Bästa bandyminne: Det är Bandyfinalen 2004.

share