Den rödblå tråden

Vi har samlat föreningens riktlinjer under ”Den rödblå tråden” för ungdomsbandy, som en vägledning för ledare, ungdomar och föräldrar till ungdomar som spelar bandy. Bandy för ungdomar upp till 15 år är i första hand en social verksamhet där alla ska ges möjlighet att träna och spela matcher på samma villkor. Från gymnasieåldern startar föreningens elitverksamhet.