En stor supporter och föreningsvän har gått ur tiden

Edsbyn 2024-01-11

Jan-Erik ”Pransen” Johansson har efter en tids sjukdom avlidit.

Pransen har under hela sitt vuxna liv engagerat sig i idrotten i allmänhet och i bandysporten i synnerhet. Förutom att han under en lång period deltog i styrelsearbetet i Edsbyns IF både som ordförande och ledamot var han mycket aktiv i föreningens vardagssysslor.

När han fick följa med sin pappa på bandymatch blev han omedelbart förälskad i sporten. Han upptäckte snart att hans pappa förde statistik över alla matcher och han tog så småningom över den uppgiften. Den sysslan skötte han sedan så att han nu lämnat efter sig alla Edsbyns spelares alla matcher och gjorda mål under perioden 1945-2020!!!

Dessutom har han på Norra Skolan exponerat mängder av bilder, pressklipp och sportutrustning för olika sporter. Pransen var också en kunskapskälla för Edsbyns IF Bandy när det söktes information om någon historisk spelare eller händelse. Vid sekelskiftet skänkte hans jubileumsbok Bandybyn många glädjestunder till sina läsare.

Pransens son Mårten Pransgård har nu meddelat att familjen vill överlåta pärmen med spelarstatistik till Edsbyns IF Bandy. Arvet i form av bandyintresse lever också vidare genom Mårten som f.n. är ordförande i Gustavsbergs Bandy.

Edsbyns IF Bandy kommer att samråda med Pransens anhöriga om hur vi på bästa sätt kan göra det samlade materialet så tillgängligt som möjligt för så många som möjligt.

Från Edsbyns IF Bandy vill vi rikta ett varmt tack till Jan-Erik ”Pransen” Johansson för hans stora engagemang och stora betydelse för Edsbyns IF Bandy. Vi skänker också våra tankar till hans familj.

Edsbyns IF Bandy

Björn Mårtensson
ordförande

share